Zysk operacyjny wyniósł 147,48 mln zł wobec 59,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 544,57 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 1 365,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 48,46 mln zł wobec 16,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.