Zysk operacyjny wyniósł 15,85 mln USD wobec 29,68 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,72 mln USD w I poł. 2015 r. wobec 148,25 mln USD rok wcześniej.

EBITDA w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 30,4 mln USD wobec 50,7 mln USD rok wcześniej.

Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).