Zysk operacyjny wyniósł 9,38 mln zł wobec 10,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec I półrocza br. Polwax S.A. osiągnął wynik EBITDA w wysokości 11,38 mln zł,  niższy o 6,7% niż w porównywalnym okresie 2014 r. (12,20 mln zł).

"Zarówno EBITDA i zysk netto w I półroczu 2015 r. były niższe niż w analogicznym okresie 2014 r. ze względu na wystąpienie w 2014 r. zdarzenia jednorazowego, a mianowicie rozwiązania rezerwy na zapasy w kwocie 1,4 mln zł. Eliminując zdarzenie jednorazowe z 2014 r. dla danych porównywalnych,  EBITDA za I półrocze 2015 r. jest wyższa o 5,4% tj. 581 tys. zł. w stosunku do I półrocza 2014 r." – czytamy w komentarzu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,69 mln zł w 2015 r. wobec 95,60 mln zł rok wcześniej.

"To było dobre, choć trudne półrocze. Mieliśmy do czynienia z wieloma zmiennymi na które nie mieliśmy i nie mamy wpływu. Najważniejsze z nich to niekorzystny wpływ wahań kursów walutowych. Część niezbędnych surowców kupujemy płacąc w dolarach, z kolei wytworzone produkty sprzedajemy w euro. Wahania tej pary istotnie wpływają na nasze wyniki" – powiedział prezes spółki Dominik Tomczyk, cytowany w komentarzu.

Ważnym czynnikiem wpływającym na działalność Polwaksu była utrzymująca się niestabilna sytuacja na rynku notowań ropy oraz surowców ropopochodnych, w tym ograniczenie podaży gaczy parafinowych związane z okresem remontowym wschodnich rafinerii, podano również.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada fabrykę produkującą parafiny w Jaśle oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2014 r.