Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął warunkową decyzję o wykluczeniu z NewConnect 13 spółek i jednej spółki notowanej na Catalyst. Wykluczenie tych spółek nastąpi 18 listopada - chyba, że do 16 listopada 2015 roku spółki wypełnią obowiązki wynikające z Regulaminu ASO, podała GPW.

"Dodatkowo w odniesieniu do pięciu spółek zarząd giełdy podjął decyzję o nałożeniu kary upomnienia w związku z nieopublikowaniem w terminie raportu za II kwartał 2015 roku oraz w stosunku do jednej spółki sankcji w formie obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą w związku z naruszeniami obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Wykluczenie poniższych spółek nastąpi 18 listopada chyba, że do 16 listopada 2015 roku spółki wypełnią obowiązki wynikające z Regulaminu ASO:

- notowane na NewConnect; Artefe, Baumal Group w upadłości likwidacyjnej, Colomedica, Esperotia Energy Investments, Formuła8, Geoinvent, Abpol Company Polska, Agtes, Uboat-Line w upadłości likwidacyjnej, Vedia, Węglopex Holding, Kampa, Nicolas Games;

- notowana na Catalyst Quality All Development - Fundusz Kapitałowy.

W tym roku GPW nałożyła 163 sankcje na spółki oraz dwie kary na autoryzowanych doradców spółek notowanych na NewConnect m.in. za niewypełnianie obowiązków informacyjnych. W przypadkach najbardziej rażącego naruszenia obowiązków przez spółki oraz braku perspektyw na odzyskanie przez te podmioty zdolności do prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych giełda podejmuje decyzję o ich wykluczeniu.