Poza granicami Polski przebywało czasowo szacunkowo ok. 2 320 tys. mieszkańców naszego kraju, czyli o 124 tys. (5,6 proc.) więcej niż w 2013 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Został tym samym pobity dotychczasowy rekord z 2007 roku, kiedy to za granicą mieszkało ok. 2,27 mln rodaków.

"W Europie w 2014 r. przebywało około 2013 tys. osób, przy czym zdecydowana większość - około 1 901 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 112 tys. w stosunku do 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Spośród krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.), Irlandii (113 tys.) oraz w Holandii (109 tys.) i we Włoszech (96 tys.).

>>> Czytaj też: Szwecja: Zapraszamy imigrantów. Pierwszą pracę dostaniecie za... 10 lat

"Migracje zagraniczne są zjawiskiem społeczno-ekonomicznym na trwałe wpisanym we współczesną historię Polski. Po zauważalnym spadku liczby Polaków przebywających czasowo za granicą w latach 2008-2010, rok 2014 był kolejnym rokiem zwiększenia się zasobu imigracyjnego Polaków w innych krajach – przy czym wzrost ten był większy niż w roku poprzednim" - czytamy w raporcie GUS.

Jak podkreślają autorzy raportu, głównym powodem wyjazdów za granicę jest chęć podjęcia tam pracy. "Wniosek taki wynika zarówno z danych NSP 2011 jak i innych badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych. W wyborze kraju emigracji odgrywają znaczną rolę nie tylko warunki życia w kraju przyjmującym i stosunek do imigrantów mieszkańców tego kraju, ale również uwarunkowania historyczne, bliskość kraju oraz w ogromnej mierze ukształtowane sieci migracyjne – informacje o doświadczeniach krewnych, sąsiadów i znajomych".