W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 12,73 zł. W poniedziałek za akcję spółki płacono 12,39 zł.

"Chociaż jesteśmy pod wrażeniem wynegocjowanych oszczędności, podtrzymujemy nasze wcześniejsze wnioski, że dopóki nie nastąpi wzrost cen węgla koksującego, akcje JSW nie będą stanowić dobrej okazji inwestycyjnej" - czytamy w raporcie

Broker szacuje, że JSW wypracuje w 2015 roku przychody na poziomie 6,98 mld zł, EBITDA 293,6 mln zł i stratę netto 1,045 mld zł.