Polska znajduje się w kluczowym momencie rozwoju. Krajowa polityka powinna przestać koncentrować się na bieżących problemach i wypracować długookresową strategię. Oto najważniejsze 25 kroków, które powinna zrobić Polska w kierunku harmonijnego rozwoju.

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK przedstawił 25 najważniejszych wyzwań, którymi powinien zająć się nowy rząd po wyborach. Raport powstał przy współpracy 150 ekspertów i praktyków, którzy przez pół roku pracowali nad wypracowaniem rozwiązań dla najważniejszych problemów współczesnej Polski. Powstała w ten sposób strategiczna mapa obszarów, w których jest najwięcej do poprawy.

- Polska jest w szczególnym momencie. Przez ostatnie dwie dekady poruszała się „na autopilocie” – dopasowywała do unijnych wytycznych. Najpierw było to związane z wchodzeniem do Unii Europejskiej, potem z kolejnymi planami finansowymi i absorpcją środków, które same w sobie stały się priorytetem. Teraz z „biorcy europejskich wytycznych” Polska staje się ich współtwórcą – mówi dr Małgorzata Bonikowska, partner zarządzająca THINKTANK.

- Kampania wyborcza koncentruje się na składaniu obietnic i zabieganiu o głosy obywateli populistycznymi metodami. Ale niezależnie od tego, kto wygra wybory parlamentarne, nowa ekipa stanie przed konkretnymi wyzwaniami. Najważniejsze koncentrują się w 4 obszarach: gospodarki, administrowania państwem, przestrzeni społecznej i sprawach międzynarodowych.– mówi Paweł Rabiej, partner zarządzający THINKTANK.

>>> Czytaj też: Gonitwa, która nas zabija. Polacy stali się ofiarami walki o godną pracę

Reklama

Oto najważniejsze wyzwania dla Polski:

MIEJSCE POLSKI W UE I ŚWIECIE

 • 1. Dodefiniowanie polskich interesów w Europie: wypracowanie dojrzalszej i pogłębionej wizji członkostwa w Unii Europejskiej i jej celów.
 • 2. Wypracowanie optymalnego balansu między budową własnych zdolności obronnych, a opieraniem się na zewnętrznych filarach bezpieczeństwa.
 • 3. Redefinicja istniejących i nawiązanie nowych sojuszy międzynarodowych.
 • 4. Stworzenie rozwiązań wzmacniających ekspansję zagraniczną polskich firm, w tym dyplomację ekonomiczną.

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • 5. Opracowanie autonomicznej wizji rozwoju gospodarczego na najbliższą dekadę - strategii określającej, na czym oprzeć rozwój.
 • 6. Monitoring barier w przedsiębiorczości i zwiększenie wolności gospodarczej, by uwolnić potencjał firm działających na polskim rynku.
 • 7. Wprowadzenie aktywnej polityki rozwijania innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem.
 • 8. Wprowadzenie rozwiązań na rynku pracy zwiększających zarówno elastyczność, jak i ochronę pracowników.
 • 9. Zwiększanie potencjału polskiego kapitału i polskich firm, m.in. poprzez konsolidacje i koncentracje.
 • 10. Zwiększanie warunków ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz wartości polskiego eksportu, m.in. poprzez polityki przemysłowe.
 • 11. Ograniczanie nadmiernych przywilejów grup zawodowych i dążenie do likwidacji „świętych krów” w gospodarce.
 • 12. Wzmacnianie silnej marki Polska oraz marek polskich firm i polskich produktów w świecie.

POLITYKA SPOŁECZNA

 • 13. Wypracowanie rozwiązań zmniejszających negatywne efekty trendów demograficznych.
 • 14. Opracowanie wizji systemu edukacji, zwiększającej jej praktyczność, uczenie myślenia oraz rozwijanie nowych kompetencji i umiejętności.
 • 15. Stworzenie wizji zmian zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.
 • 16. Wprowadzenie rozwiązań stymulujących dialog na temat wartości obywatelskich oraz społecznych łączących Polaków oraz naszej tożsamości.
 • 17. Działanie na rzecz uproszczenie komunikacji w sferze publiczno-prawnej i edukacji obywatelskiej.
 • 18. Wypracowanie zasad polityki społecznej i pomocy najuboższym, które realnie pomagają wykluczonym grupom społecznym.

ADMINISTRACJA I RZĄDZENIE

 • 19. Poprawa jakości rządzenia i zwiększenie efektywności i skuteczności działania administracji centralnej.
 • 20. Działania wzmacniające etos urzędniczy i podnoszące prestiż urzędników państwowych, równolegle do etosu przedsiębiorcy.
 • 21. Wypracowanie metod pobudzania dialogu społecznego i konsultacji społecznych, umożliwiających przepływ idei, pomysłów i doświadczenia pomiędzy różnymi sektorami państwa oraz pomiędzy państwem a obywatelem.
 • 22. Zdefiniowanie metod dbania przez administrację publiczną o interes polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małymi i mikroprzedsiębiorców.
 • 23. Wprowadzenie polityki bazującej na faktach (evidence-based policy) i zwiększenie profesjonalizmu i eksperckości w rządzeniu.
 • 24. Zwiększenie efektywności wykorzystania przez państwo danych i działanie na rzecz ich szerszego udostępnienia obywatelom.
 • 25. Dookreślenie roli poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, metropolii i województw oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału polskiej samorządności w sferze publicznej.

Treść całego opracowania można znaleźć tutaj.

>>> Czytaj też: Tak wygląda polska bieda. Najważniejsze fakty o ubóstwie Polaków