- Właśnie ta działalność będzie trzecim filarem gospodarki krajowej w nadchodzących latach - mówi IAR profesor Bolesław Samoliński - przewodniczący Rady Polityki Senioralnej. Osób w podeszłym wieku nie omija żadna dziedzina życia - kultura, sport, turystyka, nauka, edukacja, wypoczynek i tak dalej - wylicza profesor Samoliński.

Zwraca uwagę, że ważne jest budowanie innowacyjności, która sprzyja osobom w wieku podeszłym i sprawia, że te nie stają się wykluczone ze społeczeństwa. Ta innowacyjność to nowoczesne urządzenia technologiczne. Wyzwaniem są na przykład narastające z wiekiem choroby degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego. Jest to główna przyczyna wykluczenia społecznego seniorów. Trzeba dla nich budować specjalne, przyjazne narzędzia komunikacji - zaznaczył profesor.

Robert Gwiazdowski-ekonomista i przewodniczący Rady Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej zwrócił uwagę na różnego rodzaju usługi opiekuńcze dla osób starszych, które są i będą im potrzebne.

Zdaniem ekspertów na rozwoju tak zwanej srebrnej gospodarki może skorzystać bardzo wiele branż, chociażby ubezpieczeniowa. Jest tutaj bardzo dużo do zrobienia.

>>> Czytaj też: Emerytury będą głodowe. Zobacz, jak bardzo w twoim przypadku