Rekomendacja została wydana przy cenie 64,5 zł za akcję, zaś w czwartek ok. godz. 16:30 kurs akcji wynosił 65,5 zł.

Analitycy prognozują, że w 2015 zysk netto spółki wyniesie 3 589,3 mln zł, przy przychodach 83 787,9 mln zł.