Pierwsza decyzja personalna nowego właściciela niewielkiego FM Banku PBP mogła być zaskoczeniem. Fundusz venture capital AnaCap, który odkupił bank od innego gracza z branży venture capital – Abrisu, rozstał się ze Sławomirem Lachowskim, który kierował bankiem przez ostatnie dwa lata i stworzył marki BizBank i Bank Smart. Na jego miejsce zdecydował się powołać Marka Kulczyckiego.

Kulczyckiemu nie brak doświadczenia w bankowości i finansach. Karierę zaczynał w latach 70. jako pracownik Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH), gdzie doktoryzował się w 1976 r. W 1980 r. wyjechał do Wiednia, by pracować w UNIDO – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego. W drugiej połowie lat 80. został dyrektorem departamentu w PRL-owskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Ale w strukturach rządowych pracował też po rozpoczęciu transformacji: w 1991 r. został wiceministrem w resorcie przemysłu i handlu.

Wkrótce przeszedł jednak do sektora prywatnego. Rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, którego powstanie sfinansował amerykański rząd. Kulczycki kierował tam programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. PAFP był inicjatorem powstania Enterprise Investors, jednej z najbardziej aktywnych u nas firm zarządzających funduszami venture capital, a nieco później Funduszu Mikro, specjalizującego się w niewielkich pożyczkach dla właścicieli mikro i małych firm. Po kilkunastu latach Fundusz Mikro był podstawą budowy FM Banku, który po połączeniu z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości stał się FM Bankiem PBP (obecnie Fundusz Mikro działa poza strukturą bankową jako podmiot prywatny).

W 1995 r. Kulczycki został prezesem Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku. Głównym właścicielem PPA Banku został belgijski Generale Bank, który po kilku latach stworzył grupę Fortis i odpowiednio przemianował swoją polską spółkę. – W Kulczyckim podobało mi się to, że nie angażował autorytetu prezesa w każdą sprawę. Zajmował się tym, co uznawał za istotne, resztę zostawiał innym – wspomina jego współpracownik z tamtego okresu.

Na początku kolejnej dekady Kulczycki przeszedł z Fortis Banku do Deutsche Bank 24 – detalicznego ramienia największej niemieckiej grupy bankowej. DB 24 powstał na bazie przejętego przez Niemców przynoszącego straty Banku Współpracy Regionalnej. Kulczycki miał okazję zarówno go restrukturyzować, zmieniać markę (w 2003 r. DB 24 przemianowano na Deutsche Bank PBC), jak i rozwijać. W 2010 r. przeszedł z zarządu do rady nadzorczej, gdzie pozostał do początku 2014 r. Stracił miejsce w radzie, gdy DB PBC został połączony ze specjalizującym się w bankowości korporacyjnej Deutsche Bankiem Polska.

Po odejściu z zarządu banku zaczął pracę jako wykładowca na prywatnej Uczelni Vistula. Był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości, dziekanem Wydziału Biznesu, prorektorem, a ostatnio rektorem. Teraz wraca do bankowości.

– To typ stratega, który raczej nie będzie się mocno angażował po stronie operacyjnej – opowiada osoba, która zna go z czasów pracy w Deutsche Banku. Za działalność operacyjną będą odpowiadać inni. W tym drugi nowy członek zarządu – Bartosz Chytła, którego Kulczycki zna jeszcze z czasów pracy w PPA Banku.

>>> Czytaj też: Olivier Constantin - francuski reformator w banku