Monnari Trade 

Monnari Trade miało według wstępnych szacunków 20,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br. i 33,6 mln zł narastająco od początku roku, podała spółka. >>>>  

Hawe 

Hawe, Hawe Telekom, Mediatel, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARR) i Alior Bank podpisały aneks do porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe, który zakłada m.in. zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 23 października br., podała spółka. >>>>  

Erbud, Marvipol  

Central Park Ursynów 2 (CPU2) - jednostka zależna Marvipolu - zawarł z Erbudem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Central Park Ursynów - etapy 2A i 2B, podał Marvipol. Wartość przedmiotu umowy została określona na kwotę netto 109,99 mln zł. „Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę etapów 2A i 2B inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, w tym także uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, na będącej w użytkowaniu wieczystym Marvipol Property – jednostki zależnej od emitenta, działce gruntu w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej" – czytamy w komunikacie. Termin realizacji umowy ustalono na okres od 16 listopada 2015 r. do 2 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) aneks nr 2 do prospektu emisyjnego z informacją o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii C, podała spółka. >>>>  

Orlen Upstream

Orlen Upstream złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad amerykańską FX Energy, podał Urząd. >>>>   

Yawal   

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Yawal z dniem 27 października, podała giełda. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo wraz z Politechniką Śląską utworzą Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego w Sosnowcu Maczkach, które zajmie się kształceniem młodych inżynierów-specjalistów branży kolejowej, poinformowała firma. >>>>  

InPost 

InPost - we współpracy z platformą logistyczną Sheepla - wprowadził dostawy międzynarodowe InPost Cross Border, poinformował prezes Grupy Integer.pl, właściciela InPost oraz sieci Paczkomatów InPost Rafał Brzoska. >>>>   

Mercor 

Węgierska spółka Dunamenti Tuzvedelem potwierdziła spełnienie przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia 100% jej akcji przez Mercor, podała polska spółka. Zamknięcie transakcji przewidywane jest na 29 lutego 2016 r., a cena na zamknięciu ma wynieść 15,24 mln zł. >>>>  

JSW  

Silesian Coal przedstawiła Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) propozycję finansowania prac inwestycyjnych w Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński", podała spółka. Nie jest jednak zainteresowana nabyciem kopalni. >>>>  

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakończyła dziś postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki bez wyłonienia kandydata, podała JSW. Postępowanie na stanowisko zastępcy prezesa ds. ekonomicznych jest nadal w toku, podano także.

Prokom Investments, Polnord

Prokom Investments, w związku z przejęciem przez instytucje finansowe należących do niego akcji, nie posiada już akcji Polnordu, podała spółka. >>>>  

Asseco Poland, Infovide-Matrix 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał Asseco Poland zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Infovide-Matrix, podało Asseco. >>>>  

Pani Teresa Medica 

Zapisy w wezwaniu Sigvaris Holding AG na akcje spółki Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 listopada, podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 2 grudnia, a planowana data rozliczenia to 4 grudnia. >>>>  

Grupa Lotos 

Grupa Lotos podpisała z KT - Kinetics Technology S.p.A. umowę na wykonanie instalacji destylacji próżniowej hydrowaksu (hydrowax vacuum distillation unit - HVDU) w ramach projektu EFRA, podała spółka. Wartość instalacji to ok. 36 mln euro (ok. 150 mln zł). >>>> 

PGE GiEK 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), w toku postępowania mediacyjnego, osiągnęła porozumienie, które pozwoliło na zawieszenie sporów zbiorowych, trwających od stycznia br., podała spółka. Natomiast zakończenie sporów będzie możliwe dzięki zawarciu tzw. "Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy", którego projekt ma powstać do końca marca 2016 r., podała spółka. >>>>  

PKN Orlen

Orlen Deutschland, spółka zależna PKN Orlen, podpisała umowę z operatorem sieci stacji paliw, firmą Germania Petrol, na przejęcie 13 obiektów marki SUN zlokalizowanych w Berlinie, podał Orlen. Dzięki transakcji liczba stacji zarządzanych przez Orlen Deutschland wzrośnie do ponad 570. >>>> 

Agora 

Sieć Helios, należąca do Agory, otworzy swoje najnowsze, 36. kino w Galerii Jurowiecka w Białymstoku w sobotę, 24 października, podała Agora. >>>> 

PCM 

Prime Car Management (PCM) uzyskał rejestrację podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka oraz następujące spółki zależne: Futura Leasing S.A. i Masterlease Sp. z o.o., podał PCM. "Umowa została zawarta na okres 5 lat podatkowych. Pierwszy rok podatkowy zgodnie z zapisami umowy obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a każdy następny będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Zarząd spółki pragnie jednocześnie poinformować, iż celem ww. zmian są ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych przez spółki z grupy kapitałowej Prime Car Management, które pozytywnie wpłyną na zmniejszenie ryzyk działalności związanych z rozliczaniem cen transferowych pomiędzy podmiotami z grupy PCM" - czytamy w komunikacie.

Budimex, PKN Orlen 

Budimex podpisał z PKN Orlen umowę na budowę kompletnej i nowoczesnej instalacji reaktora wielokomorowego do procesu dekarbonizacji wraz z infrastrukturą w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction), podała spółka. Umowa ma wartość 27,5 mln zł netto.  >>>>