"Marża downstream - oczekiwany wzrost średniorocznego poziomu w 2015r. (r/r) ze względu na sprzyjające otoczenie makro, tj. niższy poziom cen ropy oraz wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych (r/r)" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Modelowa marża downstream wzrosła o 2,6 USD/ b w III kw. 2015 r. i wyniosła 15,5 USD/ b, wobec 12,9 USD/ b w III kw. 2014 r.

W odniesieniu do ceny ropy Brent, koncern zakłada stabilizację na poziomach podobnych do obecnych. Cena ropy uzależniona jest również od ryzyk geopolitycznych, podkreślono.

Średnia cena ropy Brent spadła w III kw. 2015 r. do 50 USD/ b z 62 USD/ b kwartał wcześniej, a w ujęciu rocznym spadła o 52 USD/ b ze 102 USD/ b w III kw. 2014 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.