"Intencją banku jest poczekać na zalecenia nadzoru, których spodziewamy się w przyszłym miesiącu i wówczas podjąć decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy za ten i ubiegły rok" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Na początku przyszłego roku będzie decyzja zarządu w sprawie dywidendy, dodał.

W kwietniu br. akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za rok 2014, podała instytucja. Z zysku wysokości 1 174 096 218 zł bank przeznaczył 50 000 000 zł na fundusz ogólnego ryzyka, 406 523 549 zł na kapitał zapasowy, zaś pozostałą część zysku w kwocie 717 572 669 zł pozostawił niepodzieloną.

Z zysku za 2013 rok bank przeznaczył na dywidendę 716,98 mln zł, tj. 17 zł na akcję.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.