"W związku z zawartym listem intencyjnym emitent wyraził zainteresowanie zakupem 100% udziałów w Eurowiór pod warunkiem uzyskania przez Eurowiór pozytywnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki płyt wiórowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie oddziału Fabryk Mebli Forte oraz decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe warunki zakupu udziałów w Eurowiór mają zostać opisane w umowie zakupu udziałów, która zostanie zawarta, o ile Eurowiór spełni warunki wskazane w liście intencyjnym i emitent podejmie decyzję o zakupie udziałów, podano również.

"Biorąc pod uwagę fakt, iż do dnia 30 października 2015 r. Eurowiór nie uzyska pozytywnej ostatecznej decyzji, o której mowa powyżej emitent zdecydował się na ujawnienie informacji o zawartym liście intencyjnym" - czytamy dalej.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego 8 lipca 2015 r., podano również.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.