"Powyższa okoliczność nie będzie miała żadnego wpływu zarówno na sprawozdanie finansowe Budimex SA, jak również na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja br. sąd zmienił tryb postępowania upadłościowego PNI na likwidacyjny z układowego. Budimex zapowiedział wtedy, że zamierza wnieść zażalenie na decyzję.

W uzasadnieniu sąd wskazał wtedy, iż dokonuje zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ze względu na fakt, iż zdaniem sądu nie zostanie osiągnięty cel postępowania układowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu wyższym niż w postępowaniu obejmującym likwidację majątku dłużnika oraz że prawdopodobieństwo zawarcia układu jest znikome, gdyż przedsiębiorstwo upadłego nie jest w stanie wypracować trwałego przychodu przekraczającego koszty, który pozwoliłby na zebranie środków niezbędnych do realizacji zobowiązań objętych układem.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2014 r. Budimex miał 4,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.