W ocenie Fitch, wskaźniki kredytowe Enei pozostaną na poziomach odpowiadającym przyznanym ratingom pomimo przejęcia 64,57% akcji Lubelski Węgiel Bogdanka za 1,48 mld zł.

Analitycy podkreślili, że nabycie tych udziałów zwiększa integrację pionową Enei i zmniejsza ryzyko związane z ceną węgla, gdyż Bogdanka jest głównym dostawcą węgla dla spółki. Z drugiej jednak strony, zakup ten zmienia również profil działalności Enei poprzez zmniejszenie udziału w bardziej przewidywalnej i dość stabilnie regulowanej dystrybucji energii elektrycznej kosztem droższego, ryzykownego i cyklicznego wydobycia węgla, podano w komunikacie.

Fitch uważa, że przejęcie Bogdanki oraz oczekiwany niższy średni koszt kapitału (WACC) od 2016 roku spowodują zmniejszenie udziału dystrybucji w całości zysku EBITDA do 46% w 2016 roku wobec 61% w 2014 r.