"Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 3 listopada 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii E spółki OT Logistics S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" – czytamy w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.