Budimex

Decyzja o zmianie upadłości układowej na upadłość likwidacyjną Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI) - spółki w 100% pośrednio zależnej od Budimeksu - uprawomocniła się, podał Budimex. >>>>

Enea, LW Bogdanka 

Enea nabyła od akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka 21 962 189 akcji na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 14 września po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1 480 031 916,71 zł, podała Enea. >>>>  

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating Enei w walucie krajowej i obcej (IDR) na poziomie BBB oraz długoterminowy krajowy rating A (pol) po zakupie akcji LW Bogdanka. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna, podała agencja. >>>> 

GPW  

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 30,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 29,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Sygnity 

Sygnity zawarło umowę z PKO Bankiem Polskim oraz spółkami zależnymi banku o łącznej wartości 16,59 mln euro netto, podała spółka. >>>>  

Asseco CE 

Asseco Central Europe a.s. (Asseco CE) odnotowało 2,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

OT Logistics 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył wtorek, 3 listopada, na dzień pierwszego notowania na Catalyst obligacji OT Logistics o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała Giełda. >>>>  

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 4,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 39,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Odpisy Banku BPH spadły w skali roku o 29% w skali roku do 15,9 mln zł w III kw. m.in. dzięki sprzedaży portfela kredytów niepracujących. Wskaźnik NPL poprawił się do 7,7% na koniec września w porównaniu z 9,4% na koniec ub. roku, podał bank. >>>>  

Invista   

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył poniedziałek, 2 listopada, na dzień pierwszego notowania na Catalyst obligacji spółki Invista o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, podała Giełda. >>>> 

Echo Investment 

Echo Investment otworzy nową część Outlet Park Szczecin, która powstała w ramach II etapu realizacji inwestycji, w dniu 25 listopada, poinformował dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment Marcin Materny. Jednocześnie wiosną 2016 roku rozpocznie III etap rozbudowy. "Outlet Park Szczecin w ubiegłym roku odwiedziło blisko 2,5 mln osób, co dało nam 4 miejsce w Polsce. Z kolei tegorocznych danych wynika, że nasz obiekt awansował już na 3 miejsce. Od stycznia do września Outlet Park odwiedziło ponad 2,2 mln klientów. Od daty otwarcia sprzedaż wzrosła o 23%, a odwiedzialność o 12%. To świetne wyniki, dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji II etapu, a wiosną 2016 roku rozpoczynamy III etap rozbudowy. W planach jest m.in. rozszerzenie oferty o centrum medyczne i nowoczesny klub fitness. Trwają już prace projektowe związane z IV etapem. Po zakończeniu całości, Outlet Park Szczecin będzie jednym z największych obiektów tego typu w Polsce" - powiedział Materny, cytowany w komunikacie.

InPost

Administracja rządowa nie miała prawa unieważnić wygranego przez InPost przetargu na usługi pocztowe. Taki wyrok – jak dowiedziała się nieoficjalnie Gazeta Prawna – wydał w czwartek sąd. Tymczasem od 10 miesięcy zlecenie to realizuje Poczta Polska.>>>> 

Ciech

Grupa Ciech zawarła umowę kredytów z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, Bankiem Zachodnim WBK, Credit Agricole Bank Polska, HSBC Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce oraz PKO Bankiem Polskim dotyczącą refinansowania obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej, finansowania kosztów refinansowania oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych na łączną kwotę 1,59 mld zł, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Midven 

Midven w imieniu funduszu, który w założeniu ma dysponować na inwestycje kwotą 20 mln zł, podpisał właśnie list intencyjny z EU Business School, który dołączył do grupy dotychczasowych partnerów, czyli Dublin Institute of Technology oraz amerykańskiego funduszu Arco Capital, poinformował prezes Andrzej Zając. "Przyjęliśmy założenie, że optymalny budżet dla funduszu wspierający innowacyjne projekty o globalnym zasięgu, powinien wynosić około 20 mln zł. Dzięki współpracy z czołowymi uczelniami i ośrodkami akademickimi w Europie stwarzamy sobie dostęp do projektów o globalnym potencjale, zaś udział Arco Capital stanowi zapewnienie możliwości finansowania na dalszym etapie ich rozwoju" - powiedział Zając, cytowany w komunikacie. Dzięki podpisanym porozumieniom fundusz, który będzie inwestował w projekty polskich innowatorów mieszkających poza granicami Polski, zyska dostęp do projektów, które będą powstawać w 15 kampusach akademickich zlokalizowanych m.in. w Europie, podano w komunikacie.

IMC  

Spółka zależna z grupy rolniczej IMC otrzymała pozwolenie na sprzedaż kukurydzy na rynek chiński, podało IMC. "Wejście spółki na rynek chiński pozwoli nie tylko na dywersyfikację geograficzną sprzedaży, ale również uzyskanie lepszych cen niż na aktualnych kierunkach dostaw. Obecnie ponad 90% przychodów IMC pochodzi ze sprzedaży zbóż za granicę. Dotychczasowe kierunki eksportu to Bliski Wschód, kraje Unii Europejskiej oraz Afryki Północnej" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, cztery elewatory należące do grupy uzyskały certyfikaty na magazynowanie kukurydzy przeznaczonej na eksport do Chin, podano również.

Taurona Polska Energia, Energ, Enea 

Dla rynku energii w Polsce optymalnym modelem byłaby konsolidacja Taurona Polska Energia z Energą i Eneą, co pozwoliłoby ponieść nakłady konieczne do budowy mocy wytwórczych, poinformował prezes Taurona Jerzy Kurella.>>>>  

Tauron Polska Energia jest w trakcie rozmów z obligatariuszami w sprawie spłaty zadłużenia zapadającego w grudniu 2016 r. poinformował prezes Jerzy Kurella. >>>>  

Tauron Polska Energia zainwestuje w kopalnię Brzeszcze około 200 mln zł w ciągu dwóch lat i liczy na zwrot z inwestycji w ciągu siedmiu lat, poinformował prezes Jerzy Kurella. Spółka zakłada też ryzyko zwrotu pomocy publicznej w wysokości ok. 90 mln zł.>>>>  

Santander Consumer Bank 

Santander Consumer Bank (SCG) w segmencie kredytów konsumenckich rośnie w tempie dwucyfrowym, czyli znacznie szybciej niż cały rynek w Polsce, poinformował prezes Wiktor Przybył. Bank stawia również na rozwój własnej sieci oddziałów, których obecnie ma blisko 300. >>>>  

Budimex 

Konsorcjum spółek Strabagu oraz Budimex (samodzielnie) złożyły najtańsze oferty, warte odpowiednio 225,49 mln zł brutto i 289,97 mln zł brutto, na dwa zadania w ramach budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin.>>>> 

Ciech 

Ciech Group Financing AB - spółka zależna Ciechu - dokona 30 listopada br. wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. Kwota wykupu to 263,43 mln euro. "Ciech Group Financing AB (publ) (Emitent HY) złożyła zawiadomienie o zamiarze dokonania w dniu 30 listopada 2015 r. wcześniejszego wykupu i umorzenia zabezpieczonych obligacji o nominale 245 000 000 euro, wyemitowanych przez Emitenta HY w dniu 28 listopada 2012 roku, z pierwotnym terminem wykupu przypadającym w 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Łączna kwota wymagana do dokonania wykupu obligacji to 263 426 041,67 euro.

Open Finance 

Open Finance wyemitował i przydzielił 7 000 szt. obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. Jednocześnie w wyniku emisji obligacji serii H, spółka dokonała całkowitej spłaty obligacji serii E. "Wartość nominalna jednej obligacji serii H wynosi 1 000 zł. Cena emisyjna obligacji serii H wynosi 1 000 zł. (...) Wysokość oprocentowania obligacji serii H jest zmienna i jest równa stopie bazowej powiększonej o marżę w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni). Stopą bazową jest stawka WIBOR3M podana przez agencję Thomson Reuters, lub każdego oficjalnego następcę tej stawki, dla depozytów trzymiesięcznych w złotym, z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 CET lub około tej godziny w dniu ustalenia odsetek. Stopa bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p.. Marża wynosi 3,0 p.p.. Po dniu wykupu obligacje serii H nie będą oprocentowane" - czytamy w komunikacie. Dniem wykupu obligacji serii H jest dzień 30 października 2020 r.