Wkroczyliśmy w erę czasowego zatrudnienia i elastyczności na rynku pracy. Dodatkowo na skutek procesów globalizacyjnych światowa podaż pracy wzrosła 4-krotnie w ciągu ostatnich 20 lat, co powoduje spadek wynagrodzeń – uważa prof. Guy Standing.

Tych trendów nie da się już odwrócić, ale można próbować wyeliminować poczucie niepewności, które im towarzyszy - mówi profesor.