Zysk operacyjny wyniósł 18,79 mln zł wobec 16,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 457,75 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1 328,41 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 75,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 103,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 437 mln zł w porównaniu z 5 361,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk na działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 26,67 mln zł wobec 39,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 5,36 mld zł w 2014 r.