Banki bezpośrednio poniosą koszty wypłaty depozytów gwarantowanych w SK Banku. Obciąży to ich wyniki jeszcze w tym roku – wynika z informacji forsal.pl.

Wypłata przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pieniędzy dla ok. 34 tys. deponentów SK Banku powinna ruszyć najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od dzisiaj. Procedurę uruchamia złożenie przez nadzór wniosku o ogłoszenie upadłości banku. W sobotę jego działalność została zawieszona.

>>> Polecamy: SK Bank upada. KNF zapewnia: pieniądze klientów są bezpieczne

W przypadku upadłości banku depozyty gwarantowane wypłacane są z tzw. funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG). W odróżnieniu od funduszu pomocowego, z którego wypłacano pieniądze klientom dwóch upadłych w ostatnich kilkunastu miesiącach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, środki FOŚG nie są w bezpośredniej dyspozycji BFG. Są one w posiadaniu banków. W związku z przypadkiem bankructwa w sektorze BFG w najbliższym czasie poprosi banki o przekazanie mu odpowiednich kwot – proporcjonalnie do wielkości banków uczestniczących w FOŚG. Wiadomo, że kwota depozytów gwarantowanych w SK Banku wynosiła ok. 2 mld zł. Taką też kwotę będą musiały przekazać BFG banki i o tyle wzrosną ich tegoroczne koszty.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł.

Reklama

>>> Czytaj też: Bankructwo SK Banku. To pierwszy upadek banku od 2001 roku