"Podniesienie ratingu Moody's uzasadnił poprawą wyników spółki w 2014 i 2015 roku, przejawiającą się poprawą marży EBITDA i wartością generowanych przepływów pieniężnych oraz skutecznie przeprowadzonym refinansowaniem (i) zadłużenia wynikającego m.in. z tytułu emisji przez spółkę zależną emitenta - Ciech Group Financing AB (publ) zabezpieczonych obligacji nadrzędnych w kwocie 245 000 000 euro oraz (ii) zadłużenia wynikającego z umowy kredytu odnawialnego do kwoty 100 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

O przyznaniu ratingu Ciech informował w listopadzie 2012 roku. O podwyższeniu ratingu- w listopadzie 2014 roku. 

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.