Hawe Telekom 

Wierzyciel złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko Hawe Telekom, spółce zależnej Mediatela poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad tym przedsiębiorstwem z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, wynika z komunikatu Mediatela. „Zgodnie z informacją otrzymaną przez emitenta, wniosek został złożony przez nabywcę obligacji serii L_01 wyemitowanych przez Hawe od obligatariusza z wniosku którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał w dniu 23 listopada 2015 r. postanowienie w przedmiocie wszczęcia egzekucji przeciwko Hawe Telekom poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem Hawe Telekom z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej Hawe Telekom" – czytamy w komunikacie

UniCredit 

UniCredit planuje zainwestować 1,2 mld euro w rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji w grupie do 2018 roku. W I kwartale 2017 roku zamierza uruchomić na poziomie holdingu nową markę bankowości mobilnej - "buddybank", która dołączy do banków działających w grupie, poinformował ISBnews prezes UniCredit Federico Ghizzoni. Z nową marką włoska grupa chce wchodzić również do krajów, w których jeszcze nie jest obecna. >>>>  

UniCredit poza bankiem na Ukrainie nie planuje sprzedaży innych aktywów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celem grupy jest rozwój w pozostałych krajach regionu oraz Europie Zachodniej. Plan inwestycyjny zakłada przyrost nowych wolumenów kredytowych o 180 mld euro w ciągu najbliższych trzech lat, z czego 30% wzrostu będzie przypadać na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, poinformował ISBnews prezes UniCredit Federico Ghizzoni.>>>>  

UniCredit pozytywnie ocenia biznesowe efekty umowy sponsorskiej z UEFA i szacuje, że dzięki sponsoringowi piłki nożnej, markę włoskiej grupy finansowej w ciągu 6 lat trwania umowy sponsorskiej widziało prawie 10 mld ludzi na świecie, poinformował ISBnews prezes UniCredit Federico Ghizzoni. "Przedłużyliśmy właśnie naszą umowę partnerską na następne trzy lata - do 2018 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów marketingowych, czyli postrzegania marki i jej wartości oraz efektów biznesowych, które osiągamy dzięki tej umowie" - powiedział Ghizzoni w rozmowie z ISBnews.

UniCredit ocenia, że kapitał zainwestowany w Polsce przynosi dobry, oczekiwany wzrost biznesu. Celem grupy nie jest maksymalizowanie dywidendy, ale dalszy rozwój Banku Pekao. Plany wzrostu UniCredit w Polsce obejmują także potencjalne akwizycje, ale obecnie grupa nie jest zaangażowana w żaden proces przejęcia, poinformował ISBnews prezes UniCredit Federico Ghizzoni. "Sądzimy, że kapitał zainwestowany w Polsce jest dobrze ulokowany, mamy tu wysoki wzrost. Nie mamy zamiaru maksymalizowania dywidendy. Rok po roku będziemy decydować, jaki będzie poziom wypłaty, biorąc także pod uwagę zalecenia polskiego nadzoru. Z całą pewnością sądzimy, że utrzymywanie silnego kapitału jest pozytywne dla grupy i przynosi większy wzrost, niż w innych bankach na rynku" - powiedział Ghizzoni w rozmowie z ISBnews. 

Robyg  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na utworzenie przez Robyg z NCRE II Investments Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (NCRE) wspólnego przedsięwzięcia w ramach spółki GW Development (GW) oraz wspólnego przedsięwzięcia w ramach spółki Robyg I (RI). "W konsekwencji, NCRE, zgodnie z warunkowymi umowami sprzedaży udziałów w GW i RI […] nabędzie 49% udziałów w kapitale zakładowym GW i RI, a projekty deweloperskie prowadzone przez tę spółki będą prowadzone jako wspólne przedsięwzięcie spółki i NCRE" - czytamy w komunikacie.

NTT System  

Rada nadzorcza NTT System podjęła uchwałę w sprawie powołania zarządu z Tadeuszem Kurkiem na czele na kolejną wspólną, V kadencję do 24 października 2018 r., podała spółka. Zarząd uzupełniają Jacek Kozubowski - wiceprezes, Witold Markiewicz - wiceprezes, Krzysztof Porębski - wiceprezes. 

Mikrokasa 

Mikrokasa wykupi 2638 obligacji serii M o łącznej wartości ok. 2,64 mln zł w piątek, wynika z komunikatu spółki. "Emitent dokonał na rzecz podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji serii M spółki przelewu środków pieniężnych z tytułu wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek za ostatni (czwarty) okres odsetkowy. Zgodnie z warunkami emisji obligacji, ich wykup oraz przekazanie obligatariuszom środków pieniężnych przez ww. podmiot nastąpi w dniu 11 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie. 

Mercator Medical  

Znaczący odbiorca Mercator Medical nie zrealizował wcześniej planowanych transakcji i prawdopodobnie nie złoży nowych zamówień na produkty spółki do końca 2015 r. oraz w pierwszych miesiącach roku 2016, poinformowała spółka. "Jeden ze znaczących odbiorców Mercator Medical (Thailand) Ltd. (spółki zależnej emitenta), Majal Care Trading Est. z siedzibą w Rijadzie, Arabia Saudyjska, nie zrealizował wcześniej planowanych transakcji i prawdopodobnie nie złoży nowych zamówień na produkty Mercator Medical (Thailand) Ltd. do końca 2015 r. oraz w pierwszych miesiącach roku 2016, z powodu ograniczenia skali zamówień publicznych w Arabii Saudyjskiej. Grupa emitenta podjęła niezbędne działania w celu przekierowania sprzedaży produktów do innych odbiorców" - podano w komunikacie.

Korporacja KGL 

Prawa do akcji (PDA) Korporacji KGL zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 19 zł. >>>>  

Exillon 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w listopadzie wyniosło 3 492 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 969 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. Średnie dzienne wydobycie w poprzednim miesiącu wynosiło 15 461 baryłek, podano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 928 baryłek.

Qumak 

Qumak wygrał kontrakt na dostawę sprzętu informatycznego dla Inspektoratu Uzbrojenia. Umowa o wartości 9,6 mln zł netto zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku, podała spółka. W ramach dwóch zleceń, spółka dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę serwerową oraz środowisko wirtualne wraz z systemem backupu, m.in. na potrzeby budowanego właśnie w Inspektoracie systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Ovostar 

Ovostar prognozuje, że na koniec 2015 r. zwiększy produkcję jaj o 16% r/r do 1,2 mld sztuk, a rok później o 21% r/r do 1,45 mld sztuk, podała spółka. Do końca 2018 r. produkcja jaj powinna wzrosnąć do 2 mld sztuk. W okresie I-III kw. br. spółka wyprodukowała 888 mln jaj, co oznacza wzrost o 20% r/r. Firma planuje także zwiększyć liczbę kur niosek o 14% r/r do 5 mln na koniec br. i o 20% r/r do 6 mln rok później. Zgodnie z prognozą, wolumen produkcji produktów suchych zwiększy się o 8% r/r do 1,9 tys. ton na koniec 2015 r. i o 16% r/r do 2,2 tys. ton w 2016 r. Jednocześnie wolumen produktów płynnych spadnie o 8% r/r do 6,03 tys. ton, by wzrosnąć o 8% r/r do 6,5 tys. ton w 2016 r., podał Ovostar w prezentacji.

Grupa HubStyle 

Grupa HubStyle - właściciel marki odzieżowej Sugarfree.pl - wprowadziła na rynek dwa nowe brandy Cardio Bunny i Emente. Pierwsza z nich oferuje kobiece i stylowe ubrania fitness, które dostępne są również w nowo otwartym sklepie internetowym Cardio Bunny, także dla klientek za granicą, podała spółka w komunikacie. >>>>  

Erbud, Ghelamco 

Erbud podpisał umowę z Ghelamco Poland na budowę biurowca klasy A+ i modernizację dwóch innych budynków w Łodzi, podała spółka. Wartość kontraktu to 21,06 mln euro (ok. 91,14 mln zł) netto. Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zaplanowane jest na 31 maja 2017 r., podano w komunikacie. Budynki będące przedmiotem kontraktu składają się na inwestycję Ghelamco pod nazwą "Nowa Formiernia" przy ul. Kilińskiego w Łodzi. 

Uniwheels 

Uniwheels wyposaży model Maybach Pullmann w wykuwane felgi wysokiej wytrzymałości, które będą montowane zarówno w zwykłej, jak i opancerzonej i kuloodpornej wersji modelu - Guard, podała spółka. >>>>  

IMS 

Po zakończeniu skupu 2 mln akcji własnych IMS będzie kontynuował program buy-backu, zakładający skup za maksymalną kwotę 6 mln zł. Spółka podtrzymuje plan wypłaty dywidendy na poziomie ponad 50% rocznego zysku, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski. >>>>  

Grupa Archicom 

Grupa Archicom sprzedała (umowy deweloperskie i rezerwacyjne) 571 lokali ud początku roku do końca listopada wobec 479 w analogicznym okresie 2014 r., podała spółka.

Poczta Polska 

Oferta Poczty Polskiej zdobyła blisko 98 punktów na 100 możliwych w przetargu na obsługę polskich sadów, wynika z decyzji Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Według zamawiającego, oferta Poczty Polskiej jest najkorzystniejsza i spełnia wszystkie wymagania specyfikacji zamówienia, podała firma. >>>>  

Mostosal Zabrze

Mostostal Zabrze zawarł z firmą Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o. umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo-socjalną o wartości 47,48 mln zł netto, podała spółka. "Zarząd Mostostalu Zabrze informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. została zawarta z firmą Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o. umowa na zadanie inwestycyjne pn.: 'Budowa hali produkcyjnej podzespołów metalowych wraz z częścią biurowo-socjalną i obiektami pomocniczymi w Ropczycach'" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy to 47,49 mln zł netto, tj. 58,41 mln zł brutto. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 14 grudnia 2015 r., a zakończenia - na 31 października 2016 r., podano także. 

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych we wtorek, 15 grudnia. Obecnie przeprowadza emisję obligacji serii B o wartości do 30 mln zł, poinformował członek zarządu Domu Maklerskiego Navigator, oferującego spółki, Dariusz Tenderenda.>>>>  

Grupa Lotos 

Grupa Lotos bierze pod uwagę możliwość zawarcia kontraktu na dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej w 2016 r., jednak rozmowy nie zostały jeszcze zakończone. W przyszłym roku ropa saudyjska może stanowić ok. 10% dostaw, poinformował prezes Paweł Olechnowicz. >>>>  

Polimex-Mostostal

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Inż-Bud złożyło wniosek do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Polimeksu-Mostostalu, podała spółka. >>>>

Solar Company 

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 9,9 mln zł w listopadzie 2015 r., poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za listopad 2014 r. wyniosły 10,3 mln zł. Sprzedaż w salonach własnych, w tym w outletach, wyniosła 8,6 mln zł w ub. miesiącu, podano w komunikacie. Rok wcześniej było to - według ówczesnych informacji - 9,4 mln zł.

Kruk i Presco 

Umowa inwestycyjna między Krukiem a Presco zostanie podpisana do 30 grudnia wobec wcześniej ustalonej daty 10 grudnia, podały spółki. Kruk podpisał we wrześniu br. list intencyjny z Presco Group dotyczący zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l. i prawa do dysponowania portfelami wierzytelności w Polsce, posiadanymi przez spółkę oraz fundusz Presco Investment I NS FIZ za maksymalnie 220 mln zł.

Warimpex 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wyemitował 25 885 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1218 o łącznej wartości nominalnej 25,885 mln euro, podała spółka.Cel  emisji obligacji nie został określony.