"Dotychczasowi członkowie zarządu - Piotr Wesołowski, pełniący funkcję prezesa, oraz Tomasz Sznajder złożyli rezygnację z zajmowanych funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. Rada nadzorcza podziękowała dotychczasowym członkom zarządu i wyraziła pozytywną ocenę ich pracy w spółce" - czytamy w komunikacie.

"Nowi członkowie zarządu reprezentują najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych, posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami z różnych branż i mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami w budowaniu wartości firm, którymi zarządzali" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Polnordu Czcibor Dawid, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył jednocześnie, że rada nadzorcza zobowiązała nowy zarząd do jak najszybszego opracowania nowej strategii Polnordu.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.