W trzecim kwartale 2015 r. zarejestrowano 413,8 tys. osób ubiegających się po raz pierwszy o azyl w Unii Europejskiej. To prawie dwukrotnie więcej niż w drugim kwartale bieżącego roku. Wśród nowych azylantów co trzeci pochodził z Syrii. Liczba Syryjczyków i Irakijczyków ubiegających się o ochronę międzynarodową w UE wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z poprzednim kwartałem. Z Syrii pochodziło prawie 138 tys. wnioskodawców, a z Iraku 44,5 tys. Trzecią najliczniejszą narodowością byli Afgańczycy, których liczba podwoiła się w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła w trzecim kwartale ponad 56,5 tys. Obywatele tych trzech państw stanowili ponad połowę wszystkich wnioskodawców.

Który kraj przyjmuje najwięcej azylantów?

W III kwartale 2015 r. ponad połowa wszystkich wniosków w całej UE zarejestrowana została w dwóch państwach: w Niemczech i na Węgrzech.

Największa liczba azylantów była w Niemczech, gdzie obywatele głównie z Syrii, Albanii i Afganistanu złożyli w sumie 108 tys. 305 podań o azyl. To nieco ponad 26 proc. wszystkich wniosków jakie wpłynęły w całej UE.

Reklama

Te liczby robią wrażenie tym bardziej, że najnowsze prognozy wskazują, że tylko w tym roku granicę Niemiec przekroczy ponad 1 mln uchodźców, a w okresie od stycznia do października w Niemczech zarejestrowano ok. 760 tys. imigrantów ubiegających się o azyl.

Pod naciskiem polityków własnej partii i coraz większych obaw obywateli Niemiec, Angela Merkel zmieniała nastawienie do polityki migracyjnej, co potwierdziła swoją wypowiedzią w telewizji ARD. „Wzięliśmy pod uwagę obawy obywateli o przyszłość i chcemy drastycznie ograniczyć liczbę imigrantów przybywających do Niemiec” – powiedziała Merkel po spotkaniu zarządu CDU poprzedzającym kongres partii w Karlsruhe.

Niewiele mniej (108 tys. 85) wniosków zarejestrowano na Węgrzech. Kolejne były: Szwecja (42,5 tys. lub 10 proc.), Włochy (28,4 tys. lub 7 proc.) i Austria (27,6 tys. lub 7 proc.).

W porównaniu do poprzedniego kwartału, najszybciej rośnie liczba wniosków o azyl w Finlandii, gdzie liczba podań skoczyła o 842 proc. Kolejne były Węgry, gdzie liczba wnioskodawców wzrosła o 231 proc., Szwecja (wzrost o 197 proc.), Belgia (+191 proc.), Luksemburg (+154 proc.), Holandia (+136 proc.), Dania (+121 proc.) i Polska (wzrost o 110 proc.).

W Polsce zarejestrowano 3 tys. 710 wniosków. Najwięcej, 2 tys. 695 podań, złożyli obywatele Rosji i 345 Ukrainy. Dopiero trzecią narodowość stanowili Syryjczycy, którzy do polskich urzędów dostarczyli 195 wniosków o azyl.