Łącznie wpłynęło 8 ofert. Druga najtańsza należała do Budimeksu (328,28 mln zł) a trzecia - do konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Strabag (328,58 mln zł). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 537,96 mln zł brutto.

Wszyscy oferenci zadeklarowali 10-letni okres gwarancji.

"Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz na budowie w/w odcinków z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące, do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca" - czytamy w komunikacie.

17 grudnia br. poznamy oferty cenowe na I odcinek Wronczyn - Kościan Południe, podała również GDDKiA.  

>>> czytaj też: Cena ropy zbliża się do 20 dol. Przerażeni producenci wyprzedają surowiec