Optymistyczne prognozy dla Europy

W 2016 r. europejscy pracownicy mogą się spodziewać przeciętnego wzrostu płac na poziomie 2,8%, który po uwzględnieniu 0,5-proc. stopy inflacji, przełoży się na realny wzrost wynagrodzeń o 2,3%. Za sprawą niskiej inflacji realne płace pracowników z Europy Zachodniej wzrosną o 2%, podczas gdy w przypadku Europy Wschodniej wzrost ten wyniesie 2,9%.

- Wartym podkreślenia jest fakt, iż w przypadku pracowników zatrudnionych w Polsce, realny prognozowany wzrost wynagrodzeń na poziome 3,4% jest jednym z najwyższych w Europie – komentuje Barbara Giemza, dyrektor działu Productized Services Hay Group w Polsce.

Perspektywy dla Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec również są optymistyczne. Mimo że stopa wzrostu płac w Wielkiej Brytanii utrzyma się na poziomie 2,5% (podobnie jak w dwóch poprzednich latach), dzięki niskiej inflacji realny wzrost wynagrodzeń brytyjskich w 2016 r. wyniesie 2,3% – przekraczając średnią dla Europy Zachodniej. Pracownicy z Francji i Niemiec mogą się spodziewać wzrostu wynagrodzeń odpowiednio o 1,7% i 2,7%. Podobny jest scenariusz dla Grecji, w której wbrew gospodarczym zawirowaniom wynagrodzenia powinny wzrosnąć o 2% (w porównaniu do 1,3% w ubiegłym roku), przy czym na skutek deflacji w 2016 r., oczekiwany realny wzrost płac może wynieść 3,4%.

Z obliczeń średniej regionalnej wykluczono dwa kraje - Rosję i Ukrainę - ze względu na bardzo wysoką inflację.

Najwyższy wzrost płac w Azji

W Azji prognozowany wzrost wynagrodzeń wyniesie 6,4% – tj. 0,4% mniej niż rok wcześniej. Niemniej jednak w ujęciu realnym wynagrodzenia wzrosną o 4,2% – najwięcej w skali całego świata. Zgodnie z prognozami najsilniejszy wzrost płac wystąpi w Wietnamie (7,3%), Chinach (6,3%) i Tajlandii (6,1%). Należy zauważyć, że pomimo spowolnienia gospodarczego, spadków na giełdach oraz zmniejszenia eksportu, płace chińskich pracowników wzrosną w 2016 roku o 8% ze względu na stały przyrost wielkości zatrudnienia, powodowany narastającym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz utrzymującym się rozwojem zamożnej klasy średniej.

>>>Czytaj więcej: Koniec rynku pracy, jaki znamy. Tak będziemy pracować za 10 lat

Prężny rynek pracy w Ameryce Północnej

Trend zwyżkowy dostrzegalny jest również w Ameryce Północnej, gdzie mamy do czynienia z ożywieniem na rynku pracy. W Stanach Zjednoczonych, za sprawą niskiej inflacji (0,3%), realny dochód pracowników wzrośnie o 2,7%. Pracownicy kanadyjscy otrzymają wynagrodzenia większe o 2,6%, przy czym realny wzrost sięgnie 1,3%. Na całym kontynencie płace wzrosną o 2,8%, tak samo jak rok wcześniej.

Zawirowania gospodarcze w Ameryce Łacińskiej uderzają w pracowników

W 2016 r. wynagrodzenia w Ameryce Łacińskiej wzrosną o rekordowe 11,4%. Jednak ze względu na wysoki poziom inflacji w regionie (12,8%), płace realne spadną o 1,4%. Będzie to szczególnie widoczne w Argentynie i Brazylii, gdzie pomimo podwyżek odpowiednio o 31% i 7,7% w 2016 r. pracownicy argentyńscy otrzymają wynagrodzenie wyższe zaledwie o 3,6%, natomiast brazylijscy niższe o 1,2%.

Największy spadek realnego dochodu na świecie dotknie jednak Wenezuelę. Tamtejsze wynagrodzenia wzrosną znacząco, bo nawet o 70%, ale po uwzględnieniu prognozowanej stopy inflacji (122,6%) pracownicy będą się musieli pogodzić z obniżeniem płacy realnej o 52,6%.

Mocny wzrost na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Rok 2016 wygląda obiecująco dla pracowników z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Pomimo spadających cen ropy oraz gospodarczo-politycznego chaosu panującego w regionie zgodnie z prognozami wynagrodzenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosną odpowiednio o 5,3% i 6,5%. Stosunkowo niska stopa inflacji przełoży się na realny wzrost wynagrodzeń, sięgający 3,8% oraz 1,6%.

Najsilniejszy wzrost realnych wynagrodzeń prognozowany jest w takich krajach Bliskiego Wschodu jak Liban (11,5%) i Jordania (5,3%), podczas gdy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tempo wzrostu płac będzie najniższe (0,9%) – zdecydowanie słabsze w porównaniu do 2,8% rok wcześniej. Za sprawą wysokiej stopy inflacji Egipt, jako jedyny kraj w regionie, doświadczy spadku realnych wynagrodzeń (o 0,4%).

Autorem badania jest firma Hay Group, należąca do Korn Ferry. O badaniu: Dane zaczerpnięto z bazy Hay Group PayNet, zawierającej informacje dotyczące ponad 20 milionów pracowników z 24 000 organizacji działających w ponad 110 krajach.