W przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Radziejowic do Przeszkody (mazowieckie) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe, warta 306,9 mln zł.

"[Wykonawca] zaproponował skrócenie terminu realizacji z 34 do 31 miesięcy (w trakcie prac budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i wydłużenie okresu gwarancyjnego z 5 do 10 lat. Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty (brak odwołań lub zakończenie procedury odwoławczej) a także przeprowadzeniu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowania" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja polegająca na rozbudowie DK8 do parametrów trasy ekspresowej pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem została podzielona na dwa zadania:
- zadanie I obejmuje odcinek od Radziejowic do Przeszkody, długości ok. 9,9 km
- zadanie II obejmuje odcinek od Przeszkody do Paszkowa, długości 11,6 km. Umowa z wykonawcą - z firmą Intercor została podpisana 3 czerwca 2015 r., przypomina Dyrekcja.

>>>Czytaj więcej: Nawet gdyby benzyna na świecie była za darmo, to Polacy płaciliby 3 zł za litr

Zakres prac w zadaniu I obejmuje przebudowę istniejącej drogi do parametrów klasy "S" w technologii betonowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas), budowę węzła Żabia Wola, budowę obiektów inżynierskich (tj. wiaduktów, mostu, kładek dla pieszych), budowę urządzeń ochrony środowiska (tj. ekranów, odwodnienia, przepustów, przejść dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. bariery, oznakowanie pionowe), podano również.

Termin zakończenia prac przewiduje się w przypadku zadania I w drugiej połowie 2019 r., a zadania II - w październiku 2018 r.