Konsensus rynkowy wynosił 51,3 pkt, tj. tyle, ile wynosił wstępny odczyt tego wskaźnika.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności. 

>>> Czytaj też: Burza w Zatoce Perskiej. Kolejne kraje zrywają stosunki dyplomatyczne z Iranem