Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Enefi Energiahatekonysagi Nyrt. od 15 stycznia br., podała Komisja.

Wniosek został skierowany z powodu zawieszenia obrotu instrumentami Enefi na rynku węgierskim - Budapest Stock Exchange (XBUD), o czym KNF została poinformowana przez węgierski organ nadzoru - Bank Centralny Węgier.

Zgodnie ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, KNF występuje z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu, wyjaśniono.