Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w styczniu 2016 r. odnotowano w obszarze działalności finansowej i ubezpieczeniowej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w styczniu na poziomie minus 0,4 pkt, wobec minus 0,8 pkt w grudniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 15,2% (przed miesiącem odpowiednio: 14,3% i 15,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W styczniu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów branż: tekstylia, odzież, obuwie (plus 11,5 w styczniu, plus 8,4 przed miesiącem), artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 4,5 w styczniu, plus 8,0
w grudniu), pojazdy samochodowe (plus 2,5 w styczniu, minus 0,2 miesiąc wcześniej). Pesymistyczne opinie formułują jedynie przedstawiciele branży żywnościowej (minus 7,8 w styczniu, minus 4,8 w grudniu)" - czytamy w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w styczniu br. na poziomie plus 4,9 (plus 2,7 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11,9% (przed miesiącem odpowiednio 15,4% i 12,7%), podał też GUS.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w styczniu br. na poziomie minus 12,7 pkt wobec minus 16,1 w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 23,1% (przed miesiącem odpowiednio: 8,9% i 25%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Od września 2015 r. diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są coraz bardziej negatywne. Odpowiednie prognozy w styczniu są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniej znaczące od planowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy zapowiadają nieznacznie mniejszy od oczekiwanego w grudniu spadek cen robót budowlano-montażowych" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 23,7% (przed rokiem 22,1%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szóstym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też GUS.

"Wykorzystanie mocy produkcyjnych w styczniu br. jest oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. (71,9% w styczniu br.,72,5% przed rokiem)" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 0,8 pkt wobec minus 1,1 pkt w grudniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,2% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 12,4% ( (przed miesiącem odpowiednio: 12,5% i 13,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów farmaceutycznych (plus 18,9 w styczniu, plus 18,4 w grudniu, zbliżone do zgłaszanych styczniu ubiegłego roku), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 18,4 w styczniu, plus 9,3 w grudniu – lepsze niż w analogicznym okresie ostatnich siedmiu lat), mebli (plus 17,5 w styczniu, plus 12,8 w grudniu – oceny te są lepsze niż w styczniu ostatnich ośmiu lat) pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 15,9 w styczniu, plus 13,8 w grudniu), urządzeń elektrycznych (plus 13,3 w styczniu, plus 11,7 w grudniu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 13,1 w styczniu, plus 8,6 w grudniu – opinie te są lepsze niż w styczniu ostatnich siedmiu lat)" - czytamy w komunikacie.

Negatywne oceny koniunktury sygnalizują sygnalizują producenci odzieży (minus 17,4 w styczniu, minus 12,6 w grudniu – opinie te są gorsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat), skór i wyrobów ze skór (minus 11,5 w styczniu, minus 6,3 w grudniu – oceny te są gorsze niż w styczniu ostatnich trzech lat), podał też Urząd.

GUS poinformował też, że wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w styczniu br. wynosi 78,4% (przed rokiem 77,4%). Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych odnotowują producenci mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, odzieży, urządzeń elektrycznych, pozostałego sprzętu transportowego oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – producenci metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Wskaźnik koniunktury w usługach

W styczniu br wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 0,4 (przed miesiącem plus 1,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,7% badanych firm, a jej pogorszenie 14,3% (w grudniu odpowiednio 13,4% i 12,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 1,6 (przed miesiącem minus 3,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,3% badanych firm, a jej pogorszenie 15,9% (w grudniu odpowiednio 12,4% i 16,1%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,6 (przed miesiącem plus 15,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,2% badanych firm, a jej pogorszenie 5,7% (w grudniu odpowiednio 21,3% i 5,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23,5 (przed miesiącem plus 17,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 28,7% badanych firm, a jej pogorszenie 5,3% (w grudniu odpowiednio 25,0% i 7,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

>>> Czytaj też: Gwałtowne odbicie na rynku ropy. Ceny poszły w górę o ponad 6 proc.