W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,9 proc. (wobec wzrostu o 2,6 proc. m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd. Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły w grudniu 2015 r. o 4,6 proc. r/r (i spadły o 4,7 proc. m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,3 proc. r/r w całym 2015 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 2,6 proc., podano w komunikacie.

>>> Polecamy: Na te dane czekał cały rynek. Polska gospodarka przyspiesza