"Prognozy wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros (wszystkie dane w mln zł):

Rok Przychody EBITDA Zysk netto
2016 220,0 8,9 6,2
2017 380,0 18,4 13,5
2018 685,0 38,7 29,4
2019 890,0 48,6 37,0

" - czytamy w komunikacie

Prognozowanymi pozycjami ulegającymi korekcie są następujące wskaźniki: przychody, EBITDA, zysk netto. Zmiana prognozy wynika z nowej (bardziej optymistycznej) oceny potencjału usług i produktów spółki na rynku, oceną możliwości sprzedażowych oraz analizy danych historycznych od czasu publikacji poprzedniej prognozy, zaznaczono w informacji.

>>> Porównaj jakie prognozy na 2019 roku spółka iAlbatros S.A. mała w kwietniu u.r.

Reklama

"Powyższa prognoza oparta jest na następujących podstawowych założeniach:

- przyrosty sprzedaży zostaną zrealizowane dzięki programowi ekspansji na nowe rynki oraz wzmocnieniu sił sprzedażowych na kluczowych obecnie rynkach (Francja, Włochy);

- marże EBITDA w ujęciu procentowym spadną nieznacznie z wartości 5,7% w roku 2019 według pierwotnej prognozy do 5,5% w roku 2019 według obecnej prognozy, na co wpływ będą przede wszystkim miały dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem personelu do realizacji ekspansji na nowe rynki. Jednocześnie emitent zakłada aktywowanie kosztów prac rozwojowych związanych z budową i rozszerzaniem zakresu funkcjonalnego aplikacji biznesowych na poziomach od 5 mln zł do 6,5 mln zł rocznie;

- koszty finansowe będą w latach 2017-2019 równe zeru z uwagi na fakt, że ekspansja ma być finansowana ze środków własnych, a obecne zadłużenie odsetkowe ma zostać spłacone w pierwszej połowie roku 2016; prognoza nie uwzględnia wpływu wahań kursów walut na zysk zaraportowany w walucie funkcjonalnej Emitenta, czyli złotych polskich, choć należy mieć na uwadze, że większość przychodów i kosztów iAlbatros osiąganych jest poza granicami Polski - głównie w krajach strefy euro;

- efektywna stawka CIT wynosi 19%" - podano również.

iAlbatros S.A. - spółka założona w 2010 roku wdraża technologię rezerwacji hotelowych dla biznesu w modelu SaaS. iAlbatros S.A. oferuje swoim klientom system rezerwacji zapewniający dostęp do bazy ponad 250 tys. hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi, kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. W 2013 roku iAlbatros osiągnął przychody na poziomie 36 mln zł, zaś w 2014 64 mln zł.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.