Zysk operacyjny wyniósł 55,73 mln zł wobec 55,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 859,46 mln zł w w I poł. r.fin. 2015/2016 wobec 3 572,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie w I poł. r.fin. 2015/16 wyniósł 32,19 mln zł wobec 30,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.