Wniosek w sprawie podziału zysku za 2015 rok, który wyniósł 141 735 244,78 zł, zakłada:

- przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 93 125 000 zł, tj. 6,25 zł na jedną akcję,

- oraz zasilenie kapitału rezerwowego w kwocie 48 610 244,78 zł" – czytamy w komunikacie.

Zarząd przedłoży swój wniosek radzie nadzorczej w celu jego oceny. Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podano również.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.