Capital Park odnotował 43,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 61,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem (uwzględniający akcjonariuszy nie sprawujących kontroli) wyniósł 56,22 mln zł wobec 63,62 mln zł straty netto rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 104,38 mln zł wobec 39,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 72,11 mln zł w 2015 r. wobec 52,26 mln zł rok wcześniej.

"Systematyczny wzrost wskaźników najmu w naszych inwestycjach wynika z wysokiej jakości projektów Capital Park, połączonej z główną przewagą konkurencyjną firmy- unikalną usługą asset management. Jako jeden z niewielu deweloperów na rynku zarządzamy obiektami po ich realizacji, dzięki czemu tworzymy długoterminową wartość i relacje. Naszą strategię wyróżnia zindywidualizowane podejście do każdego obiektu, unikalny program działań marketingowych i relacji z najemcami oraz wdrożenie koncepcji 'Biuro Plus'. W samym 2015 roku wynajęliśmy 21 000 m2 powierzchni, co odzwierciedla atrakcyjność portfela nieruchomości Grupy oraz doświadczenie i profesjonalizm firmy. Przekłada się to na optymalizację wartości i efektywność posiadanego portfela nieruchomości, a jednocześnie osiągnięcie zakładanych celów finansowych" - napisał zarząd Capital Park w liście do akcjonariuszy.

W 2016 roku grupa chce kontynuować tworzenie produktów inwestycyjnych o charakterze dywidendowym, opartych na nieruchomościach handlowo-usługowych i biurowych, generujących stabilne przepływy pieniężne.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 9,8 mln zł wobec 25,02 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach.