"Nie dysponujemy konkretnymi liczbami, to są na razie przymiarki. Absolutne minimum to 250 mln zł, ale spodziewamy się wyższej kwoty" - powiedział Grad podczas konferencji prasowej.

Prezes wskazał, że najważniejsze obszary, w których grupa będzie szukała oszczędności to remonty i serwisy. Spółki zależne z tych obszarów mogą zostać sprzedane.

"Mamy zgodę korporacyjną na sprzedaż 2 spółek serwisowych - EL PAK i PAK Serwis. Z tego tytułu spodziewamy się dużych oszczędności, które będą miały wpływ na 2016 i lata kolejne" - powiedział prezes.

Kolejnym obszarem będzie optymalizacja zakupów. Planowane jest także utworzenie centrum usług wspólnych dla grupy.

Ostateczny kształt programu zarząd planuje ogłosić najpóźniej w czerwcu.

ZE PAK zapowiedział dziś także, że zredukuje nakłady inwestycyjne do ok. 110 mln zł w 2016 r. wobec 418 mln zł w 2015 r. i 696 mln zł w 2014 r.

Spółka podała w raporcie rocznym, że realizacja jej strategii będzie wymagała nakładów rzędu 1,1 mld zł na zawieszoną obecnie modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów, 720 mln zł na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin i 284 mln zł na nowe kopalnie odkrywkowe.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.