Marvipol

Marvipol zwiększył liczbę sprzedanych mieszkań i lokali usługowych o 10% r/r do 55 szt. w marcu br, podała spółka. Narastająco od stycznia do marca 2016 r. sprzedaż wyniosła 169 szt (+39% r/r). Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych sprzedanych w marcu 2016 r. to 3 278 m2 (+15% r/r), co daje narastająco od stycznia 2016 r. – 9 851 m2 (+38% r/r). Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w marcu 2016 r. to 20,6mln zł (+13% r/r), co daje narastająco od stycznia 2016 r. – 61,2 mln zł (+30% r/r). Na 31 marca br. spółka miała w sprzedaży 796 mieszkań i lokali usługowych (+34% r/r). Wolumen mieszkań i lokali usługowych wynikający z zakupionego przez grupę banku ziemi wyniósł 2 761 szt. (+23% r/r), w tym 57 szt. w projektach zakończonych, 456 szt. w trakcie realizacji oraz ok. 2 248 szt. w projektach planowanych, podano także.

Alior Bank

Alior Bank zapowiedział ofertę publiczną do 220 mln nowych akcji z zachowaniem prawa poboru, o łącznej wartości do 2,2 mld zł. Pozyskane w ten sposób środki Alior Bank zamierza przeznaczyć na wcześniej zapowiadany zakup Podstawowej Działalności Banku BPH oraz na wzmocnienie bazy kapitałowej, umożliwiające dalszy dynamiczny rozwój, podała instytucja. Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma decydować o emisji, zwołano na 5 maja. >>>>

Mlekovita

Reklama

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Zakładu Mleczarskiego z siedzibą w Łaszczowie w postaci zakładu produkcyjnego, podał Urząd. >>>>

Qumak

Rada nadzorcza wybrała Tomasza Laudy na nowego prezesa zarządu Qumak, podała spółka. Obejmie on stanowisko 1 czerwca.>>>>

Eurocash

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Eko Holding z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, podał urząd. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż mieszkań o 43% r/r do 172 lokali w I kwartale 2016 r. W tym samym czasie Grupa rozpoznała w wyniku 96 lokali, podała spółka.>>>>

Groclin

Groclin kupi docelowo 100% udziałów inżynierskiego biura projektowego CADM Automotive. Wartość całej transakcji wyniesie nie mniej niż 20 mln zł (gotówka plus akcje). Po połączeniu grodziska spółka chce się rozwijać przynajmniej dwucyfrowo rok do roku, podał Groclin.>>>>

Groclin zakłada zwiększenie udziału produkcji realizowanej na Ukrainie do ok. 60 proc w 2017 r. wobec ok. 44 proc. obecnie, poinformował prezes Andre Gerstner. >>>>

Exillon

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w marcu br. wyniosło 3 218 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 750 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.>>>>

Grupa OEX

OEX zamierza przedstawić propozycję przeznaczenia kwoty 5,166 mln zł na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokośc 0,75 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Główny akcjonariusz OEX - Neo Investment - zaproponuje radzie nadzorczej kandydaturę Jerzego Motz (obecnie pełniącego funkcję przewodniczącego rady nadzorczej) na stanowisko prezesa, podała spółka.>>>>

XSystem

XSystem przydzielił 800 obligacji zamiennych serii C o łącznej wartości nominalnej 800 tys. zł, podała spółka. W związku z przydziałem serii C łączna wartość emisji obligacji serii D i F nie może przekroczyć kwoty 2,2 mln zł, podała spółka.>>>>

ABC Data

ABC Data rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, podała spółka.>>>>

PHN

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na zabudowę Mola Rybackiego, przy ulicy Hryniewickiego w Gdyni pod inwestycję Yacht Park, podała spółka. Inwestycja Yacht Park będzie się składać się z sześciu 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zajmą obszar ok. 6,3 tys. m2 powierzchni. Łącznie w ramach kompleksu powstanie 135 apartamentów o powierzchni użytkowej wynoszącej 12 tys. m2, z czego około 9600 m2 zajmą mieszkania. Parter budynków zostanie zagospodarowany pod lokale handlowo-usługowe, takie jak restauracje i butiki. Wśród inwestycji znajdzie się m.in. budowa mariny z trzema pomostami.

Grupa Waryński, Polnord

Pierwszy etap Stacji Kazimierz, inwestycji realizowanej przez Grupę Waryński i Polnord, uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie, podano w komunikacie. "W ramach projektu przy ul. Jana Kazimierza na warszawskiej Woli powstało 179 mieszkań o powierzchni od 27 do 91 m2 oraz 5 lokali handlowo-usługowych. Inwestorzy rozpoczęli już procedurę przekazywania kluczy do mieszkań pierwszym lokatorom" – czytamy w komunikacie.

Vigo System

Główne kierunki rozwoju zakładane przez nową strategię Vigo System - nazwaną Vigo 2020 - to m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych do 100 tys. szt. detektorów rocznie wobec 10-20 tys. szt. obecnie i znaczące obniżenie ich ceny - do 150-200 euro/szt., poinformował prezes Adam Piotrowski. Będzie to możliwe dzięki budowie nowego zakładu produkcyjnego kosztem ok. 55 mln zł, który otwarty ma zostać w 2018 r., a pełne moce uzyskać do 2020 r.>>>>

ZA Puławy

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) powołała na wiceprezesów spółki Mariusza Bobera, Jacka Janiszka i Zbigniewa Gagata. Mariuszowi Boberowi powierzono obowiązki prezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Kulczyk Holding, Ciech

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę do siedzib Kulczyk Holding SA, Ciech SA oraz do mieszkań byłego prezesa i wiceprezesa Ciech SA - poinformował Piotr Kaczorek z CBA. Działania dotyczą śledztwa prokuratorskiego ws. prywatyzacji Ciechu. >>>>

Ronson

Ronson sprzedał netto 206 lokali w I kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o blisko 11% r/r. Dotychczasowe wyniki są tym samym zgodne z rocznym planem, który zakłada sprzedaż na poziomie co najmniej 900 lokali, podała spółka.>>>>

Dom Development

Dom Development wprowadził do sprzedaży 50 lokali (47 mieszkań i 3 lokale usługowe) w III etapie Osiedla Pod Różami przy ul. Włodarzewskiej w warszawskiej dzielnicy Ochota, podała spółka. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na IV kw. 2017 r.

Copernicus Securities

Zarząd Copernicus Securities podjął uchwałę w sprawie emisji 4 tys. niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, poinformował broker. >>>>

CDRL

CDRL planuje w tym roku otworzyć 47 sklepów Coccodrillo, w tym 15 w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, a łącznie na inwestycje wyda 12,8 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>

Grupa Lotos

W rafinerii Grupy Lotos rozpoczęto prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA, podała spółka.>>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wittchen w marcu br. wyniosły 12,3 mln zł i były wyższe o 12% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 3 miesięcy br. wzrosły o 15% r/r do 30,3 mln zł.>>>>

Tauron Polska Energia

Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III jest zaawansowana w ok. 17%, poinformował prezes Tauron Polska Energia Remigiusz Nowakowski. Roboty aktualnie obejmują budynek maszynowni i kotłowni, budynek nastawni elektrycznej oraz chłodnię kominową. >>>>

Bank Handlowy

Wstępny wynik Banku Handlowego na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji za I kwartał 2016 roku wyniósł ok. 46 mln zł i będzie odbiegał od wyników z poprzednich kwartałów ze względu na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym, podał bank.>>>>