Copernicus Securities wyemituje obligacje serii C o wartości nominalnej 4 mln złWarszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Copernicus Securities podjął uchwałę w sprawie emisji 4 tys. niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, poinformował broker.

"Wysokość oprocentowania obligacji w skali roku wynosić będzie WIBOR 6M plus stała marża procentowa w wysokości 350 punktów bazowych. Okresem odsetkowym będzie 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Grupa Copernicus to grupa kapitałowa, której działalność prowadzona jest w oparciu o główne linie biznesowe: usługi brokerskie, finansowanie działalności i zarządzanie majątkiem. Jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)