"Fortum w wyniku nabycia w dniu 8 kwietnia 2016 r. 7 966 201 akcji w kapitale zakładowym spółki Grupa Duon S.A. z siedzibą w Wysogotowie w wyniku rozliczenia nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu, ogłoszonego przez Fortum 5 kwietnia 2016 r., osiągnął 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 7 966 201 akcji nabytych przez Fortum stanowi 6,65% kapitału zakładowego spółki oraz uprawnia Fortum do wykonywania 7 966 201 głosów stanowiących 6,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy w zawiadomieniu Fortum, cytowanym w komunikacie.

Łącznie Fortum posiada obecnie 119 858 462 akcji Grupy Duon stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do wykonywania 119 858 462 głosów stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

"Zawiadamiam również, że 22 marca 2016 roku, w wyniku zawarcia umów sprzedaży, Fortum nabyło 549 000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 549 000 akcji spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. W związku z posiadanymi warrantami Fortum rozważy nabycie do 549 000 akcji spółki w terminie do 31 grudnia 2023 roku" - czytamy dalej.

Fortum Holding ogłosił 5 kwietnia przymusowy wykup akcji Grupy Duon od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają jeszcze 6,65% walorów tej spółki. Cena wykupu wynosi 3,85 zł (tj. tyle samo, co w ogłoszonym w styczniu br. wezwaniu na akcje Duonu).

Reklama

Grupa Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW.