"Jednocześnie GPW informuje, że powyższa zmiana w składzie zarządu giełdy będzie obowiązywała od dnia doręczenia spółce decyzji KNF w przedmiotowym zakresie" - czytamy w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)