Takie rozwiązanie, jak argumentuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, pozwoli rozstrzygnąć ogłoszony z początkiem kwietnia przetarg i rozpocząć budowę następnego odcinka strategicznej trasy, której celem jest całkowite wyprowadzenie poza miasto transportu ciężkiego. Wcześniej zakładano, że konkurs drogowy na dofinansowanie unijne ruszy najpóźniej na przełomie I i II kw. 2016 r.

„58 mln zł to bardzo duża kwota, którą zabezpieczyliśmy w projekcie budżetu na ten rok wierząc, że w końcu zostaną uruchomione środki unijne. Obawiamy się, że nie będą one, niestety, w dużej mierze dostępne w tym roku. Chcemy przede wszystkim móc rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego odcinka obwodnicy. Stąd przesuwamy środki własne na to jedno zadanie z różnych innych zadań, jak rewitalizacja nabrzeża Wisły. Te przedsięwzięcia będą i tak realizowane, ale ich realizacja może przesunąć się w czasie” – wyjaśnił Nowakowski.

Prezydent Płocka przyznał, że co prawda ogłoszenie konkursu na dofinansowanie unijne inwestycji drogowych przewidywane jest obecnie na czerwiec, ale miasto nie chce zwlekać z priorytetową budową następnego odcinka obwodnicy. „Nie chcemy tracić czasu” – oświadczył Nowakowski.

Budowa obwodnicy Płocka to zadanie, które wcześniej zostało wpisane do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli autorskiego projektu samorządu Mazowsza, zaakceptowanego przez KE. Jego celem jest równomierny rozwój regionu przez inwestycje o znaczeniu subregionalnym.

Reklama

Wiceprezydent Płocka Jacek Terebus przypomniał, że planowany na połowę 2018 r. termin dokończenia budowy obwodnicy miasta to jeden z wymogów KE, która wyznaczyła tzw. +kamienie milowe+ przy realizacji przedsięwzięć w ramach perspektywy 2014-20. „Aby móc fizycznie na czerwiec roku 2018 zrealizować dwa etapy obwodnicy, nie możemy dłużej czekać na konkurs” - podkreślił.

Terebus dodał, że by dotrzymać terminu inwestycji, także uwzględniając harmonogram robót, jej drugi etap powinien rozpocząć się „latem tego roku”. Wyjaśnił jednocześnie, jak przesuwane obecnie w budżecie miasta środki własne z innych inwestycji, powrócą ostatecznie na realizację tych zadań, które - jak np. rewitalizacja nabrzeża wiślanego - także zostały wcześniej wpisane do RIT.

„W momencie, kiedy konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu i podpiszemy umowę o dofinansowanie unijne (drugi etap obwodnicy – PAP), automatycznie zmienimy kwalifikację środków własnych na zewnętrzne i wtedy pieniądze, które teraz pożyczamy z innych zadań, wrócą na te przedsięwzięcia” – wyjaśnił Terebus.

Pierwszy odcinek obwodnicy Płocka o długości 1,6 km oddano do użytku w 2014 r. Koszt budowy wyniósł 43 mln zł, z czego 30 mln zł zrefinansowano ze środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy 2007-13. W drugim etapie przedsięwzięcia do jesieni 2017 r. ma zostać wybudowana droga o długości 2,7 km, a także wiadukty drogowy i kolejowy oraz drogi techniczne i serwisowe o długości 3,6 km. Na lata 2017-18 planowana jest budowa trzeciego odcinka obwodnicy o długości 2,3 km. Wartość całego zadania, czyli obu odcinków, szacowana jest na ponad 120 mln zł.

Pod koniec 2014 r. porozumienie w sprawie RIT (wtedy projekt określany był jako Regionalny Instrument Terytorialny) podpisały władze Płocka oraz 11 okolicznych samorządów, w tym powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród. W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji strategicznych oraz mniejszych przedsięwzięć, jak np. rewitalizacja nabrzeża Wisły w Wyszogrodzie czy budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zdworskiego, największego naturalnego zbiornika wodnego na Mazowszu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informowała ostatnio, że w tym roku unijne wsparcie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-20 wyniesie 2,5 mld zł. Wsparcie trafi m.in. na projekty innowacyjne, środowiskowe i związane z ochroną kultury w ramach 50 konkursów, z których 28 już uruchomiono. (PAP)