Przychody ze sprzedaży towarów za styczeń-kwiecień wyniosły 763 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku o 24,6%.

"Wzrost sprzedaży towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki w kwietniu 2016 roku wyniósł około 4,6%, natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres styczeń-kwiecień 2016 roku wyniósł około 7,5%" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2016 r. zostały otworzone dwa sklepy: jeden market oraz jeden sklep franczyzowy. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 0,4 tys. m2: 0,2 tys. m2 w marketach oraz 0,2 tys. m2 w sklepach franczyzowych.

"Łączna liczba sklepów Stokrotka na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 341. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 164,7 tys. m2" - czytamy dalej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)