Strata operacyjna wyniosła 8,86 mln zł wobec 1,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,86 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 39,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 9,34 mln zł wobec 3,99 mln zł straty rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)