Stalprodukt

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują o wypłacie 16,74 mln zł, czyli 3 zł na akcję, dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 20 czerwca. >>>>

Airway Medix

Akcje spółki Airway Medix zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,5% wobec ceny odniesienia i wyniósł 1,35 zł. >>>>

Reklama

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło odwiert eksploatacyjny Rehman-2 w Pakistanie, podała spółka. >>>>

Pierwszy statek przywiezie skroplony gaz ziemny (LNG) do terminala LNG w Świnoujściu 17 czerwca br., w ramach kontraktu katarskiego, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).>>>>

City Service SE

Akcjonariusze City Service SE zdecydowali o wypłacie kwoty 3,16 mln euro, czyli 0,1 euro na akcję, dywidendy, podała spółka. >>>>

Kino Polska

Kino Polska TV przyjęło ofertę objęcia 385 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. za 10 mln zł, podała spółka. >>>>

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska Holding zamierza ująć jednorazowy koszt związany z częściowym wcześniejszym rozliczeniem nabycia udziałów w Allani sp. z o.o. w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w Domodi sp. z o.o. o 1,1 mln zł w II kwartale 2016 roku, podała spółka.>>>>

GPW

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) powołała Michała Cieciórskiego na stanowisko członka zarządu, podała giełda. >>>>

AmRest

AmRest Holdings SE sfinalizował umowę zakupu 100% wkładu (partnership interest) w StarbucksCoffee Deutschland Ltd.& Co. KG (Starbucks Deutschland) za kwotę 40 mln euro (ok. 177 mln zł), podała spółka. >>>>

Grupa EMF

Empik, należący do Grupy Empik Media & Fashion (Grupa EMF), może zostać w przyszłości sprzedany, poinformował prezes Grupy Krzysztof Rabiański. Kwota transakcji mogłaby przekroczyć 1 mld zł.>>>>

IMS

IMS prognozuje, że wypracuje w tym roku 46,2 mln zł przychodów, 8,2 mln zł EBIT, 11,5 mln zł EBITDA oraz 6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W kolejnych latach EBITDA ma wzrosnąć do 13,5 mln zł w 2017 r., 16,5 mln zł w 2018 r. i 20 mln zł w 2019 r., podała spółka.>>>>

AviaAM Leasing

AviaAM Leasing AB zawarła umowę joint venture z chińskim Henan Civil Aviation Development and Investment Company (HNCA), przewidującą założenie firmy leasingującej samoloty, podała spółka. >>>>

Inpro

Inpro sprzedał niemal 90% mieszkań w inwestycji Chmielna Park na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, poinformowała spółka. Ostatni etap inwestycji ukończony będzie jeszcze w tym roku, podano także.>>>>

Archicom

Archicom rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 12,1 mln zł z zysku netto za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podała spółka. >>>>

BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) weryfikację, uzupełnienie i przedstawienie dodatkowych wyjaśnień do otrzymanego "Programu postępowania naprawczego", podał bank.>>>>

M.W. Trade

Pierwszy dniem notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji M.W. Trade serii A2016, B2016 i C2016 będzie środa, 25 maja br., poinformowała GPW. >>>>

Mercator Medical

Rada nadzorcza Mercator Medical podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu na nową trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynająca się w dniu 23 maja 2016 r. Wiesława Żyznowskiego jako prezesa, poinformowała spółka. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu osiedla Palladium przy ul. Elżbiety Barszczewskiej na warszawskim Tarchominie. Oddanie tego etapu do użytku planowane jest na III kw. 2017 r. >>>>

Próchnik

Akcjonariusze Próchnika zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za ub.r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka w projektach uchwał. >>>>

Zobacz też rekomendacje

P4, Play

P4 - operator sieci Play - miał 1,44 mld zł przychodów w I kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 17,4% r/r przy skorygowanej EBITDA na poziomie 437 mln zł (wzrost o 35,2% r/r), poinformował prezes Jorgen Bang Jensen.>>>>

Auto Partner

Stopa redukcji złożonych zapisów w ofercie na akcje Auto Partner oferowane w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 39,77%, poinformowała spółka. >>>>

Midven

Midven zwiększa zaangażowanie w spółkę działająca na rynku zarządzania energią oraz optymalizacji jej zużycia - EneGas.pl, poinformował prezes Andrzej Zając.>>>>

Unimot

Unimot podpisał umowę kupna 100% udziałów w firmie Tradea, specjalizującej się w handlu energią elektryczną. Przejęcie jest kolejnym krokiem w rozwoju w obszarze handlu energią elektryczną, stanowiącej nowy element multienergetycznej oferty, podała spółka.>>>>

PZU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podał urząd. >>>>

Grupa IMC

Grupa IMC zakończyła siew upraw jarych. W tym sezonie pod tego typu uprawy przeznaczyła ponad 108 tys. ha, poinformowała spółka. Największą część w areale zajęła kukurydza, która została zasiana na powierzchni 71 tys. ha, podano także.>>>>

Ci Games

Sąd w Bukareszcie, VII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej City Interactive Studio SRL z siedzibą w Bukareszcie, podało Ci Games.>>>>

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w kwietniu br. wyniosło 3 414 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 680 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.>>>>

Pekaes

Akcjonariusze Pekaesu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca o przeniesieniu całego zysku netto spółki wypracowanego w roku 2015 na kapitał zapasowy, wynika z projektów na walne.>>>>

Agora

Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. oraz części kapitału zapasowego na dywidendę, która ma wynieść 0,75 zł na akcję, podano w projektach uchwał. >>>>

Feerum

Feerum podtrzymuje, że w związku z uruchomieniem przyznawania dofinansowania unijnego z ARiMR dla klientów spółki, III kwartał tego roku powinien przynieść lepsze wyniki finansowe niż pierwsza połowa roku, poinformował prezes Daniel Janusz. Cały rok może jednak przynieść niższe r/r obroty, z kolei 2017 może być kolejnym po 2015 r. rekordowym okresem.>>>>

Kopex

Tagor, należący do Grupy Kopex, zamierza zwolnić 120 spośród 282 pracowników zatrudnionych w firmie, podała spółka. Zarząd spółki poinformował o tym działające w Tagorze związki zawodowe i zaprosił je do rozmów w tej sprawie. >>>>

WDX

WDX nawiązała współpracę ze Swiss Automotive Group (SAG) - podmiotem z segmentu automotive - i zrealizuje pierwszy kontrakt na dostawę regałów magazynowych do Szwajcarii, podała spółka.>>>>

TIM

3LP - spółka zależna TIM, do której wydzielono działalność logistyczną - ma docelowo uzyskiwać 50% przychodów z działalności w innych branżach niż elektrotechniczna, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta.>>>>

Rawlplug

Akcjonariusze Rawlplug zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 10,74 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego, co da wypłatę wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów na ZWZ. >>>>

Zortrax

Akcjonariusze spółki Zortrax przyjęli program motywacyjny na lata 2016-2017, który polega na przyznaniu członkom zarządu i kluczowej kadrze menedżerskiej prawa do objęcia 395 811 akcji, podała spółka. W tym roku osoby te uzyskają prawo do akcji, jeśli EBIT spółki osiągnie poziom co najmniej 27 mln zł.>>>>

ZUE

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 35,82 mln zł brutto, w przetargu pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże na odcinku Kościelniki - Podłęże' realizowanym w ramach projektu 'Prace na linii E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej'.", podała spółka.>>>>

Action

Akcjonariusze Action zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 16,9 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.>>>>

PGE

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1,72 mld zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznaczać będzie wypłatę w wysokości 0,92 zł na akcję, podała spółka.>>>>

SAPpeers.com

SAPpeers.com - specjalizujący się w tworzeniu i wdrażaniu usług informatycznych oraz konsultingu - zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 25 maja, podała giełda.>>>>

Duon

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Grupy Duon od 14 czerwca br., podała Komisja.>>>>

Raiffeisen

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała zmianę sposobu realizacji zobowiązania inwestorskiego Raiffeisen Landesbanken Holding GmbH z Austrii oraz Raiffeisen Bank International AG z Austrii dotyczącego wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Komisja przedłużyła termin wejścia banku na giełdę do 31 grudnia br. wobec wcześniejszego terminu 30 czerwca 2016 r., podała KNF.>>>>

Rafako

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Rafako karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł, gdyż nie poinformowała ona w należytym terminie o o konieczności dokonania odpisów, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętej straty za III kwartał 2013 r., podała Komisja.>>>>

Akcjonariusze Rafako zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca. >>>>

Energa

Zarząd Energi uchylił uchwałę z września 2012 r. w sprawie wstrzymania realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce, podała spółka. Grupa podejmie działania w kierunku pozyskania współinwestora dla bloku o mocy 1 000 MW.>>>>