Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku, wynika z uchwał walnego.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Briju S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 292 003,00 zł w całości na kapitał zapasowy"- czytamy w uchwałach.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2014 r.

(ISBnews)