Akcjonariusze Farmacolu zdecydują 30 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w kwocie 20,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Walne zgromadzenie spółki 'Farmacol' spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 20 665 706,89 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Farmacol podał w uzasadnieniu, że w związku z sukcesywnym rozwojem rozpoczął się proces rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury logistycznej grupy kapitałowej Farmacol, w tym inwestycję związaną z budową nowoczesnego magazynu w Katowicach oraz nowego budynku biurowo-administracyjnego.

"Dodatkowo zmiany w obrębie sektora hurtu farmaceutycznego oraz sprzedaży detalicznej mogą przynieść możliwość nowych akwizycji, które zarząd spółki planuje wykorzystać do budowania coraz to mocniejszej pozycji grupy finansowej Farmacol na rynku polskim" - czytamy także.

Farmacol odnotował 91,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 103,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 20,67 mln zł wobec 55,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)