Średnie dzienne wydobycie w omawianym okresie wynosiło 14 646 baryłek ropy. W kwietniu było to 15 094 baryłek.

Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 306 baryłek.

Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).

(ISBnews)