"Strony w przedmiotowej umowie ustaliły zasady możliwej współpracy przy realizacji na terenie Polski, Ukrainy i Gruzji kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego i infrastruktury jak również w energetyce. Współpraca ta obejmować będzie fazę ofertowania, jak również realizacji. Szczegółowe zasady współpracy będą określane za każdym razem osobno dla konkretnego projektu" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, w przypadku pozyskania stosownych kontraktów i umów na terenie Polski, CHEC rozważy możliwość kapitałowego zaangażowania się w ABM Solid, po pomyślnym zakończeniu obecnie prowadzonego procesu restrukturyzacyjnego i zawarcia układu z wierzycielami.

"Współpraca pomiędzy stronami zakładana jest na 2 lata i może zostać przedłużona o kolejne lata po pisemnym potwierdzeniu przez obie strony" - podano także.

ABM Solid w upadłości układowej to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r.

(ISBnews)