Dochody podatkowe w tym roku będą wyższe niż założone w budżecie - poinformował w Programie I PR szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

"(...)Na pewno dochody budżetu w tym systemie podatkowym będą większe niż planowano" - powiedział.

W budżecie założono dochody z podatków na poziomie 276,14 mld zł.